Taller Mecanic Vivet S.L 93 859 50 70 taller@tallermecanicvivet.cat

Metrologia

Donat que cada dia el mercat ens demana més precisió pel que fa al mesurament de mides, disposem dels següents aparells de metrologia:

Rugosimetre Hommelwerker Tester T500

Projector de perfils Mitutoyo

Columna Digital mil.lesimal Mahr

Joc micròmetres interiors fins a diametre 200

Joc micròmetres digitals exteriors

Joc micròmetres de rosca fins diametre 200

Perfilòmetre Mahr Surf CD120

Duròmetre Hoytom